Dhr. Jaquet De rekening van het gasbedrijf kon flink omlaag na aanleg warmtepompinstallatie. Ruim anderhalf jaar draait de warmtepompinstallatie bij de familie Jaquet op... Dhr. Jaquet

Hoe werkt het?

Het werkingsprincipe van de warmtepomp is niet nieuw. Feitelijk is de werking gebaseerd op die van een koelkast, waarbij warmte vanuit de koelruimte naar buiten wordt gevoerd. Het is precies deze warmte die een warmtepomp benut. Een warmtepomp is echter geoptimaliseerd om maximale warmte te kunnen leveren met een minimale opname van energie uit fossiele brandstoffen. Het rendement van de warmtepomp kan onder de juiste condities wel oplopen tot 600 %!
Dit houdt in dat met 1 kW elektrische energie maar liefst 6 kW aan warmte kan worden geleverd.

Het verwarmingsvermogen en het omzettingsrendement zijn belangrijke facetten van de warmtepomp. Het vermogen hangt sterk af van de temperaturen aan de kanten waar deze wordt onttrokken en weer wordt afgegeven. Het hoogste rendement kan worden behaald als de temperatuur van de bron hoog is en de temperatuur naar een LTV (Lage temperatuurverwarming) systeem zo laag mogelijk kan zijn. Een bekend LTV systeem is vloer- en wandverwarming.

Onderdelen
Een warmtepomp bestaat uit een verdamper (ofwel: het koelelement), een compressor, een condensor en een expansieventiel. Het interessante is dat de warmtepomp warmte uit de aardbodem, uit afvoerlucht of uit andere warmtebronnen van lage temperatuur onttrekt en zeer efficiënt omzet in warmte die kan worden gebruikt voor het verwarmen van uw woning. Laten we de verschillende onderdelen eens nader bekijken:

Verdamper
Om te koelen en warmte te onttrekken bij temperaturen die in ons milieu gebruikelijk zijn, is een vloeistof nodig met een lage kooktemperatuur. Om de koelvloeistof te laten koken is veel warmte nodig, maar deze is in ruime mate beschikbaar in het milieu of in afvoerlucht. De warmtepomp koelt water uit een bron of een bodemcollector van 10°C terug tot 6°C. De koelvloeistof gaat in deze fase in de verdamper over in een gasvormig middel. Het expansieventiel regelt het verdampingsproces en laat de juiste hoeveelheid koelvloeistof door.

Compressor
De compressor is een soort gaspomp die het gasvormige koelmiddel uit de verdamper aanzuigt en naar de condensor transporteert. Tegelijkertijd worden druk en temperatuur van het gasvormige koelmiddel verhoogd. Dit resulteert in een temperatuurverhoging van het gas van bijvoorbeeld 5°C tot wel 70°C.

Condensor
Het uiteindelijke doel van de warmtepomp is verwarmen. Dit proces speelt zich af in de condensor. Hier wordt het gasvormige koelmiddel uit de compressor afgekoeld tot het condenseert.
Kortom: het gasvormige koelmiddel koelt zover af dat het weer vloeibaar wordt. Hierbij komt alle opgenomen warmte uit de verdamper (bodemwarmte) vermeerderd met de compressorwarmte weer vrij. Via de warmtewisselaar wordt de warmte overgedragen aan het verwarmingssysteem of aan de boiler. Daarbij geldt hoe lager de watertemperatuur in de cv-installatie, des te hoger het rendement.